Vest-Vendsyssel Distrikt

Vest-Vendsyssel Distrikt

Sammen rykker vi verden – med vilje

Stab

Distriktstaben vælges på distriktmødet, som holdes hvert andet år, samme år som landsmødet. Staben finder blandt sig en chef og en distriktsuddannelsesleder. Staben vælges for en toårig periode og alle distriktets ledere har stemmeret. Staben er gruppernes nærmeste serviceorgan, idet de hjælper med ekspansion, arrangementer, fælles aktiviteter  og lokale kurser.

 

 Distriktsstabens medlemmer: Distriktsstabens målsætning:   

 • Besøge grupperne via en distriktsstabsperson
  • fordi vi gerne vil lære jer rigtig godt at kende
 • Have max 1-2 afbud til rådsmøderne
  • for at styrke kommunikationen (3 stk. pr. år)
 • Have rigtig mange deltagere til fælles arrangementer
  • for at styrke fællesskabet
 • Sætte fokus på uddannelse og udvikling
  • for at rykke verden
 • Altid sætte et formål til møder, og det vi ellers laver
  • for at tydeliggøre årsagen til mødet
 • Fremme det at ” være stolt af at være spejder”
  • for at skabe synlighed
 • Arbejde for Korpsets Vision:
  .      ”Sammen rykker vi verden – med vilje”
Ib Rævdal DTC
Distriktschef
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
Mail: ib(æ)vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.: 98900562
   
Julian Bremer DTU
Distriktets Uddanneslsesansvarlige

Gammelhvarrevej 36,
9800 Hjørring.
julian(æ)vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.: 60672702
 
   
Lars Hansen 
Distriktskasserer
Virkelyst 58
9800 Hjørring
lars(æ)vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf. 51239466

Salg af distriktsmærker

Medlem af Sct. Catharinae Gruppe, hvor jeg er kasserer.
Det er vigtigt, at vi har styr på økonomien!
Gennem erfaringsudveksling
(Kasserer Erfa) vil jeg gerne bidrage
til, at kassererne i Vest-Vendsyssel
Distrikt får det bedstegrundlag til at styre gruppernes økonomi.

   
 Michael Bue Nielsen  

Skallerupvej 425
9800 Hjørring
Mail: michael(æ)vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.: 98968079

   
Karen Thomine Christensen
karen(æ)vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.:
    
Søren Nielsen
soeren(æ)vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.:
   
Peter Dalsgaard
peter(æ)vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.: