Vest-Vendsyssel Distrikt

Vest-Vendsyssel Distrikt

Sammen rykker vi verden – med vilje

Distriktets eksterne repræsentationer

Distriktet har nogle eksterne repræsentationer.
Det vil sige at vi repræsenterer spejderne og nogle gange også andre uniformerede korps nogle steder
Her nedenfor er samlet et overblik over hvor spejderne i vores område er repræsenteret og hvor distriktet er aktiv i forhold til at finde repræsentanter

Bestyrelsen i Spejdercentret Thorup Hede
Spejdercentret Thorup Hede er en selvejende institution der så at sige ejes af de fem Nordjyske Distrikter samt nogle grupper fra De grønne pigespejdere. Opgaven for bestyrelsen er at drev spejdercentret på en sund og fornuftigvis således at det understøtter spejderarbejdet i vores område
Vest-Vendsyssel Distrikt er repræsenteret af Rasmus Bolet (Rakkeby gruppe). Rasmus er valgt på distriktsmødet i 2022 (genvalgt 2024).

Repræsentantskabet Horne Efterskole
Horne Efterskole er en selvstændig efterskole der drives af en bestyrelse. Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes en gang om året til repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra en lang række foreninger og organisationer som alle har interesse i at der drives en god efterskole i Horne.
KFUM-spejderne i Danmark er repræsenteret af 3 repræsentanter. Det er Vest-Vendsyssel Distrikts opgave at finde disse repræsentanter
Vi er i dag repræsenteret af
Karoline Damtoft Jakobsen, Bistrup gruppe (genvalgt 2024)
Søren Poulsen, Bistrup gruppe (valgt 2024)
Lars Schnoor Riisbjerg, Bistrup gruppe (valgt 2024)
Desuden er vi så heldige at Camilla Haderup Nielsen sidder i bestyrelsen for Horne Efterskole – men det er ikke en plads der er forbehold KFUM-spejderne.

Brugerrådet for Uggerby å
Spejderne har en plads i bruggerådet for Uggerby å. Det er tænkt som de spejdergrupper og FDF kredse der har direkte adgang til åen eller hvor åen ligger i det naturlige opland.
Spejderne er repræsenteret af Hans Paludan, DDS SindalFritids og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring kommune
Udvalget nedsættes i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 med reference til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Formålet med udvalget er at styrke den helhedsorienterede tilgang i kommunens arbejde med aktiviteter og faciliteter indenfor folkeoplysnings- og fritidsområdet i kommunen.
Udvalget skal derfor arbejde med rammer og retningslinjer for folkeoplysende aktiviteter og andre forberedende opgaver på fritidsområdet bredt set. Det er dermed en del af udvalgets formål at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommune, frivillige foreninger, aftenskoler, uorganiserede grupper og selvejende institutioner på fritidsområdet. Opgaverne defineres overordnet ved:

  • Varetagelse af alle opgaver i relation til folkeoplysningslovens § 35, sk. 2, herunder folkeoplysningspolitik, retningslinjer for tilskud, udviklingspulje, høring vedr. budget og lign.
  • Samspil mellem aktiviteter, der fremmer henholdsvis talent-/eliteinitiativer og bredde idræt.
  • Tilrettelæggelse af inspirations- og dialog-arrangementer for frivillige foreninger, aftenskoler m.fl., der bidrager med aktiviteter indenfor fritidsområdet.

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget består af 5 medlemmer fra Byrådet og 7 repræsentanter fra fritids- og foreningslivet. Der holdes ca. 8-9 møder og arrangementer om året, hvor medlemmerne af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget forventes at deltage

Spejdere og FDF i Hjørring kommune har siden 2010 været repræsenteret af Ib Rævdal