Vest-Vendsyssel Distrikt

Vest-Vendsyssel Distrikt

Sammen rykker vi verden – med vilje

Læringszoner Selvstændigt og Åndeligt

Udfordingen siger: Læringszoner  Selvstændigt  og  Åndeligt

Spejderne deltager aktivt i gudstjenesten – vi medbringer 2 faner fra Saltum og 1 fane fra Hjørring. Nina prøver at skaffe en fane fra Aaby.
Her er en liste over de opgaver vi har under gudstjenesten

Præludium og faneindtog – hvem tager sig af fanerne?

Indgangsbøn: Bedes af en Junior/tropspejder?? Hvem??
Lad os bede:
Kære Gud. Vi vil bede dig om at hjælpe os, så vi får en god gudstjeneste sammen.
Og hjælp os med at forstå, hvad du vil sige til os.
Amen.
(Evangeliet læses af en spejderleder – HVEM??):

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: ”Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt. (Mattæus 22,1-14)

Dialogprædiken v. Præst Michael Berg og Spejderleder Nina
Nadver (Brøduddeling v spejderleder Nina)

Udgangsbøn:  Bedes af en junior/tropspejder – Hvem??
Lad os bede:
Kære Gud
Tak for alt det du har sagt til os i dag. Hjælp os med at huske det og bruge det alle de andre dage.
Lad os mærke at du er sammen med os, også når vi går herfra.
Amen.

Postludium og faneudtog.

 

Poster til spejdercykelløb

 

Alstrup kirke: Karen og Judit:
Historien om Alstrup kirke v Karen 5 minutter
Flagmærket v. Karen og Judit 25 minutter

 

V.Hjermitslev kirke: Nina og Michael:
Menigheden, de første kristne og dåb v. Nina 20 minutter
Spejderhonørets betydning, spejderløftet og Fadervor v. Michael 10 minutter

 

Ingstrup kirke: Morten og Benitta:                 
Påskens fortælling og spejderloven – find paralleller v. Morten 20 minutter
Prædikestolen, det gode budskab, fortæl noget godt til din gruppe v Benitta 10 minutter

 

Udgangspunktet for posterne er, at koble den kristne tro sammen med spejderlivet og spejdernes grundlag.
I kristendommen arbejder vi med 4 søjler.  1. Ordets forkyndelse, 2. Måltidsfællesskab (Herunder nadver), 3. Fællesskab med andre kristne (Værdifællesskab) og 4. bøn

Jeg har prøvet at få disse 4 elementer flettet ind i løbet sammen med spejdernes grundholdninger. Derfor spejderloven, spejderløftet og spejderhonør. Flaget er en vigtig del af vores danske kultur og betyder meget i både kirken og spejderlivet, derfor er flagmærket også inddraget i løbet.