Vest-Vendsyssel Distrikt

Vest-Vendsyssel Distrikt

Sammen rykker vi verden – med vilje

Stab

Distriktsstaben vælges på distriktsmødet, som holdes hvert andet år, samme år som landsmødet. Staben finder blandt sig en chef og en distriktsuddannelsesleder. Staben vælges for en toårig periode og alle distriktets ledere har stemmeret. Staben er gruppernes nærmeste serviceorgan, idet de hjælper med ekspansion, arrangementer, fælles aktiviteter  og lokale kurser.

 

 Distriktsstabens medlemmer: Distriktsstabens målsætning:       
Staben vil med begejstring og inspiration skabe fællesskaber    

 

 

Det gør vi ved at:

 • Besøge grupperne via en distriktsstabsperson
  • fordi vi gerne vil lære jer rigtig godt at kende
 • Have max 1-2 afbud til rådsmøderne
  • for at styrke kommunikationen (3 stk. pr. år)
 • Have rigtig mange deltagere til fælles arrangementer
  • for at styrke fællesskabet
 • Sætte fokus på uddannelse og udvikling
  • for at rykke verden
 • Altid sætte et formål til møder, og det vi ellers laver
  • for at tydeliggøre årsagen til mødet
 • Fremme det at ” være stolt af at være spejder”
  • for at skabe synlighed
 • Arbejde for Korpsets Vision:
  .      ”Sammen rykker vi verden – med vilje”
  DTC
Distriktschef
dtc@vestvendsysseldistrikt.dk
   
Julian Bremer DTU
Distriktets Uddanneslsesansvarlige

julian@vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.: 60672702       

 

Medlem af Skallerup-Vennebjerg Gruppe”
Som spejder er man del af noget større, derfor prøver jeg
på at udvide unge spejderes perspektiv, for at de også ser det store fællesskab.

   
Anders Horsholt Pedersen 
Distriktskasserer
anders@vestvendsysseldistrikt.dk  Salg af distriktsmærker.

 

Det er vigtigt, at vi har styr på økonomien!
Gennem erfaringsudveksling
(Kasserer ERFA) vil jeg gerne bidrage
til, at kassererne i Vest-Vendsyssel
Distrikt får det bedste grundlag til at styre gruppernes økonomi.

   
Karen Thomine Christensen
Kærgårdsvej 9
9700 Brønderslev
karen@vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.: 40577016
 
   
Peter Dalsgaard
peter@vestvendsysseldistrikt.dk
Tlf.:
    
   
   
   
   
   

 

#adresser #e-mailadresse #kontakt #opgavefordeling #ansvarsområde