Vest-Vendsyssel Distrikt

Vest-Vendsyssel Distrikt

Sammen rykker vi verden – med vilje

Paletten inspiration

Paletten Challange

Her på distriktets hjemmeside ligger de første to aktivitetsforslag klar fra Paletten Challenge. De kan bruges som inspiration til jeres næste spejdermøde eller i jeres halvårsprogram.

Paletten Challenge er en cirkulerende opgave som går på skift mellem grupperne. Man får to læringszoner som skal indgå i mødeprogrammet eller turen. Gruppen kan løse opgaven fælles eller bede en af enhederne om at løse den. Efter cirka en måned afleverer man opgaven til Challenge koordinator Michael Bue Nielsen. Sammen med afleveringen finder man to læringszoner til den næste gruppe der skal udfordres. 
Vil jeres gruppe gerne være med i Paletten Challenge legen så ret henvendelse til Michael på michael@vestvendsysseldistrikt.dk

  Besvarelser fra paletten Challenge
1 Selvstændig og Socialt
2 Opstart på ”spis smart” mærket
3        – denne er på vej ..